اخرین محصولات ثبت شده

پرسش نامه های ساختار سازماني به همراه محاسبات آلفای کرونباخ

پرسش نامه ساختار سازمانی ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بررسي ساختار سازماني شركت بهره برداري و ارايه پيشنهاد ساختار سازماني مناسب

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال و روش تحقیق ساختار سازماني

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ساختار سازمانی به همراه فهرست منابع و مواخذ

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات و مبانی نظری ساختار سازماني

ادبیات و مبانی نظری ساختار سازماني

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی زیر ذره بین تفکر با روش بارش مغزی

دانلود طرح درس ملی زیر ذره بین تفکر با روش بارش مغزی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس دیدنی های سرزمین من تفکر ششم با روش بارش مغزی

دانلود فایل طرح درس دیدنی های سرزمین من تفکر ششم با روش بارش مغزی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس تپه ی کوچک تفکر برر اساس سند ملی

دانلود فایل طرح درس تپه ی کوچک تفکر برر اساس سند ملی با روش بارش مغزی و سخنرانی فعال

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هندبال

دانلود پاورپوینت طرح درس هندبال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پیوستگی تفکر ششم بر اساس سند ملی

دانلود طرح درس پیوستگی تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم با روش بارش مغزی

طرح درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پرواز کن پرواز تفکر ششم براساس سندملی

دانلود طرح درس پرواز کن پرواز تفکر ششم براساس سندملی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس بوی خوش مدینه تفکر براساس سند ملی

دانلود طرح درس بوی خوش مدینه تفکر و پژوهش بر اساس طبقه بندی بلوم و سند ملی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر ششم با روش بارش مغزی

دانلود طرح درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر و پژوهش ششم بر اساس سند ملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل